Våra anställda

Vi ska hitta en anställd som passar dina behov

Tidsbegränsad anställning

Vi ska hitta en anställd som passar dina behov.
Vi utför ett professionellt urval av personal för att skaffa våra arbetsgivare med kvalificerad och motiverad personal.
Vi är ansvariga för personalens urval, intervju och referens. Löneadministration inehåller alla arbetgivarens (Baltic Partnership Center) skyldigheter när det gäller de finansiella rapporterna över anställdas löner, bonusar, netto löner, avdrag, skatter, försäkringar och sociala förmåner.
Vi kan garantera en mycket noggrann och högkvalitativ rekryteringsprocess där alla parter blir behandlade med den sekretess och respekt som krävs, både av dig som blivande arbetsgivare som för de sökande.

Rekryteringstjänst

Rekrytering bygger på kunskap, erfarenhet, metodik och engagemang. Vi använder oss av en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess för att rekrytera de bästa kandidaterna för just din verksamhet.
Personalen kommer att anställas direkt i ditt företag. Du kommer att spara tid för du inte behöver att söka efter och samla personalen, organisera möten med dem. Detta kommer vi att göra för dig.
Vi hjälper dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen såsom personlighets- och färdighetstester, cv-urval, second opinion, search, intervjuteknik och bakgrundskontroll.

Kontakta oss! Vi strävar hela tiden att våra kunder ska kunna kontakta oss så lätt som möjligt, du når oss på följande sett:
+37046319106 eller +37069960239 info@bpcenter.lt

Namn och efternamn
Telefon
Epost
Kommentar