Om oss

Vi är ett personaluthyrningsföretag i Litauens hamnstad Klaipeda. Vårt företag har erbjudit temporär anställnings- och rekryteringstjänster i de baltiska staterna samt Tyskland sedan 2011. Vi avser att expandera till den europeiska marknaden och vi letar efter nya samarbetspartner med vilka kunde vi bilda ett långsiktigt business partnerskap.

Vi erbjuder

  • Kvalificerad och okvalificerad arbetskraft för tillfälligt, permanent eller säsongsbetonade jobb.
  • Vi rekryterar personal till sådana roller – svetsare, installerare, elektriker, byggare, hotell personal, städare, säsognsarbetare, kökschefer, medhjälpare, mm.Vi hjälper dig med hela eller delar av rekryteringsprocessen såsom personlighets- och färdighetstester, cv-urval, second opinion, search, intervjuteknik och bakgrundskontroll.
  • Baltic Partnership Center blir en arbetsgivare (med vissa undantag) och vidtar fullt ansvar för anställds löneadministration, hälsa, säkerhet och social omsorg under kontraktstid.
  • Vi tar hand om anställda, inte bara före avresan, men hela tiden av deras vistelse utomlands.

Vårt team:

Baltic Partnership Centers erfana, dynamiska konsulter, vilka pratar i flera olika främmande språk, är alltid redo att hjälpa dig, att svara på alla frågor om anställning eller anstälds sökning.

Våra konsulter är erfana att hjälpa dig med fast, tillfällig och kontraktsanställd rekrytering, anställds bedömning och urval, utbildning och träning, outsourcing och konsultering. Vi har en god kännedom om marknaden och vi vet hur vi kan hitta personal med rätt inställning, utbildning och erfarenhet.

Våra tjänster

  • Personalförmedling
  • Rekrytering
  • Bemanning
  • Anställds dokumenthantering

Vår filosofi

Vi strävar efter att koppla ihop en rätt person till ett rätt jobb i ett rätt företag!

Vårt mål

En ständigt tjänsters förbättring och sökning efter nya sysselsättningsmöjligheter.